Blog Twinlogy

  Späť na zoznam článkov

Máte na faktúrach sankcie za jalovú elektrinu a nedodržanie účinníka?

Trendom dnešnej doby je znižovať akékoľvek náklady na najnižšiu možnú úroveň. Prvým a dôležitým krokom, ako znížiť spotrebu elektriny je modernizovať energetické hospodárstvo. Nové technológie, správne optimalizovaná sústava energetického hospodárstva a samozrejme jej management a monitoring Vám prinesú úspory na energiách.

Druhým a veľmi častým javom u firiem s mesačnou fakturáciou za dodávku elektriny sú sankcie. Jedná sa o sankcieza jalovú elektrinu a nedodržanie účinníka, ktoré si účtuje príslušná distribučná spoločnosť. Môžu byť vysoké a Vám neostáva iná možnosť, len ich zaplatiť.

Ak predpokladáte, že na odbernom mieste vašej firmy nemôže vznikať jalová elektrina, môžete sa mýliť. Tento problém sa týka všetkých, ktorí majú v prevádzkach zastúpené spotrebiče s indukčným charakterom odberu (elektromotory, transformátorové zváračky atď.), kde dochádza k fázovému posunu medzi napätím a prúdom. Tieto spotrebiče, ktoré dennodenne požívate, ale aj všetky točivé a rotačné prístroje a zariadenia sú zdrojom vzniku jalovej elektriny. Tá je následne zaznamenávaná a meraná elektromerom.

Ako odstránite tieto sankcie na faktúre? Máme riešenie. Aby sa na Vašej vyúčtovacej faktúre neobjavovali tieto sankcie odporúčame nainštalovať na Vaše odberné miesto kompenzačné zariadenie. Kompenzačné zariadenie priebežne sleduje okamžitú hodnotu účinníka. Pracuje na princípe sledovania fázového posunu medzi napätím a prúdom v jednej fáze, alebo vyhodnocuje počet impulzov činnej a jalovej energie z výstupu fakturačného elektromera.

 

Aj Vás trápi tento problém? Určite nečakajte. Dá sa odstrániť a Vy už nebudete musieť platiť za niečo, čo má riešenie.

 

Kliknite na banner vyššie a dohodnite si nezáväznú konzultáciu s naším odborníkom alebo si vyžiadajte ďalšie informácie ako odstrániť sankcie na faktúrach aj vo Vašej firme a tak eliminovať zbytočné náklady.