Blog Twinlogy

  Späť na zoznam článkov

Trápia Vašu firmu vysoké účty za elektrinu? Poradíme Vám ako ich znížiť. Vymeňte staré svietidlá za novú LED technológiu.

Trendom dnešnej doby je znižovať akékoľvek náklady na najnižšiu možnú úroveň. Nové technológie, správne optimalizovaná sústava energetického hospodárstva a samozrejme jej management a monitoring sú tri nevyhnutné kroky pre dosiahnutie úspory na energiách.

Medzi najviac rozšírené inovácie energetického hospodárstva patrí modernizácia priemyselného alebo verejného osvetlenia. Pri inovácii svetelnej sústavy, využívaní moderných foriem jej riadenia a monitorovaní priebehu jej chodu, sa želaný efekt dostaví vo veľmi krátkom čase. Moderné technológie sú energeticky menej náročné, čo sa okamžite prejaví aj v nižších faktúrach za elektrinu.

Inštalácia novej svetelnej sústavy prináša okamžité zníženie spotreby energií, čo sa pohybuje rádovo od 5% - 90%. Zákazník s mesačným vyúčtovaním túto úsporu uvidí okamžite na faktúre za dodávku elektriny. Zákazníci s ročným vyúčtovaním si musia počkať na ročné vyúčtovanie, ale zmeny v spotrebe si môžu priebežne kontrolovať na meradlách. Ďalšou úrovňou redukcie spotreby elektriny je nasadenie riadiacich prvkov, ktoré vedia znížiť spotrebu o ďalších 5% - 25%.

Všetko v závislosti od typu modernizácie a jej rozsahu. Výsledkom modernizácie je významné zníženie spotreby energií a v súvislosti s tým aj zníženie prevádzkových nákladov. Na základe skúseností z realizovaných inovácií sa v priemere pohybujeme na úrovni 45% vygenerovanej úspory pre našich zákazníkov.

Je to jednoduchá matematika. Ak zmodernizujem, znížim spotrebu. Ak znížim spotrebu, menej zaplatím. A najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujete. Súhlasíte? 


 

Kliknite na banner vyššie a dohodnite si nezáväznú konzultáciu s naším odborníkom alebo si vyžiadajte ďalšie informácie ako zmodernizovať aj Vašu svetelnú sústavu a takto významne ušetriť na nákladoch za elektrinu.